Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Birgitta Segerblom, socionom,författare, intuitiv reader

Homeopati 

Homeopati är en mild, effektiv behandlingsform för många olika sorters tillstånd. Den är holistisk till sin natur, vilket innebär att man i behandlingen tar hänsyn till hela människan och det gäller hela symptombilden samt det som är specifikt.

Homeopati verkar fysiskt, känslomässigt och mentalt.

De mediciner som används inom homeopatin utgörs av ytterst små doser av naturliga ämnen i huvudsak från växt,djur och mineralriket och som är helt utan biverkningar.


Homeopatin

ser människan ur ett helhetsperspektiv

tar hänsyn till själsliga/mentala, känslomässiga/psykiska samt fysiska symptom

återställer harmoni och balans till kropp och själ

stödjer kroppens självläkande förmåga

går på orsaken till obalans och symptom

biverkningsfri och miljövänlig behandling


Homeopatin är väl etablerad i en stor del av världen. WHO (världshälsoroganisationen) bedömer att 75% av all behandling i världen görs med naturmedicin och framför allt örtmedicin,där homeopati är det näst mest använda behandlingssättet.

Homeopatin är även väl etablerad i Europa, framför allt England, Frankrike och Tyskland,där de homeopatiska läkemedlen finns att tillgå på vanliga apotek och där också många läkare har homeopatutbildning. I övriga världen är Indien det land där homeopatin är stark och är en av de tre medicinska system som tillsammans med ayurveda och modern medicin fätt erkännande av den indiska staten.

(Uppgifter från Svenska Homeopaters Riksförbund)

Medlem av Svenska Homeopaters Riksförbund, SHR

www.svenskahomeopater.se